İLETİŞİM
Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Müge Güler Özden
On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakultesi

İletişim

Prof. Dr. Müge Güler Özden
On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakultesi
Dermatoloji Kliniği, Samsun
E-posta: mgulerozden@hotmail.com

Organizasyon Sekreteryası

Adres :19 Mayıs Mah. Teyyareci Cemal Sokak No:3
Şişli / İstanbul
Tel: 0 212 230 78 68
Faks:
0 212 234 78 68
E-posta: dermatolojideyenilikler@invictuscongress.org
www.invictuscongress.org/