DÜZENLEME KURULU
Başkan

Dr. Müge Güler Özden


Düzenleme Kurulu

Dr. Nilgün Şentürk
Dr. Fatma Aydın
Dr. Müge Güler Özden
Dr. Gökhan Şahin
Dr. Esra Pancar Yüksel